فقلت استغفروا ربكم إنه ن

.

2023-03-28
    استخدامات who و which و that